Zakłócenia w sieci zasilającej

Zakłócenia w sieci zasilającej

 

W obecnie energia elektryczna staje się niezbędnym elementem funkcjonowania coraz to większej liczby dziedzin życia. Podstawowe urządzenia gospodarstwa domowego takie jak lodówka, czajnik czy ogrzewanie jest czysto zasilane energią elektryczną. Łatwo więc wyobrazić sobie ,jakie skutki miała by krótka przerwa w dostarczaniu energii. Natomiast całkowite pozbawienie energii elektrycznej wiązało by się z bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Skutki oddziaływania wyższych harmonicznych

wyższe harmoniczneAparaty i urządzenia elektryczne charakteryzują się specyficznymi właściwościami. Niektóre z nim podczas podłączenia do sieci przez pewien okres czasu zmieniają swoja charakterystykę, z różnych powodów. Jednym z takich powodów może być zmiana temperatury urządzenie na wskutek przepływu prądu elektrycznego. Zmiana charakterystyki aparatu elektrycznego nie musi wprowadzać wielu zmian do sieci zasilającej, gdy odbiornik ma charakter czysto rezystancyjny. W innym przypadku możemy spotkać pojęcie wyższe harmoniczne. Wyższe harmoniczne są to przebiegi napięć lub prądów w mniejszym lub większym stopniu obiegające od kształtu sinusoidy, czyli innymi słowy są to zakłócenia, wprowadzanie przez odbiorniki o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym lub rezystancyjno-pojemnościowym. Pojęcie wyższe harmoniczne określa również częstotliwości harmoniczne które są wyższe niż częstotliwości pierwszej harmonicznej. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem są wyższe harmoniczne napięcia.

Skutkują one znacznym pogorszeniem się jakości dostarczanej energii, za która odpowiadają spółki dystrybucyjne. Pogorszenie jakości świadczonych usług naraża dane przedsiębiorstwa na konsekwencje finansowe. W celu zniwelowania skutków oddziaływania wyższych harmonicznych na sieć zasilającą można stosować dławiki kompensacyjne.