Wynagrodzenie za pracę kierowcy

Szybki rozwój gospodarczy spowodował gwałtowny rozwój transportu kołowego. Towar przewożony w ruchu kołowym dociera szybciej do celu niezależnie od miejsca. W przeszłości większość transportu odbywała się drogą kolejową lub wodną, stanowiło to pewne utrudnienia ponieważ nie wszędzie mógł dotrzeć w wyznaczonym czasie. Często konieczny był przeładunek i dowóz do miejsca przeznaczenia za pomocą samochodów ciężarowych. Rozwiązaniem tych utrudnień okazał się transport kołowy.

Płaca w transporcie międzynarodowym

rozliczanie milogTransport kołowy może dotrzeć praktycznie wszędzie, jest o wiele szybszy i bardziej ekonomiczny. Dlatego też w ostatnim czasie powstało tak wiele firm oferujących tego typu usługi zarówno w kraju jak i za granicą. Przedsiębiorcy posiadający tabor transportowy zapewniają szybki i bezpieczny dowóz określonych towarów w odpowiednich warunkach do każdego odbiorcy, niezależnie od miejsca docelowego. Bezpośrednią osobą wykonująca tego typu usługę jest kierowca zawodowy. Aby wykonywać taką pracę należy posiadać niezbędne kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie. Praca jest trudna i niebezpieczna. Kierowca odpowiada nie tylko za dowiezienie transportu ale również za jego stan i bezpieczeństwo. W praktyce wygląda to tak, że nawet w czasie przysługującej mu przerwy ma pod opieką wieziony przez siebie załadunek. Jest więc w pracy dwadzieścia cztery godziny na dobę. Tak trudna praca wymaga odpowiedniego wynagrodzenia. Od pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku na terenie Niemiec wprowadzono ustawę o płacy minimalnej tak zwany milog. Dzięki niej wynagrodzenie każdego kierowcy uległo znacznej poprawie. Chodzi o to, że za każdą godzinę spędzoną w Niemczech każdy kierowca niezależnie od rodzaju przewozu ma wypłacaną pensję w wysokości płacy minimalnej czyli około dziewięciu euro. Odpowiednio udokumentowany czas pracy przekazywany jest do właściciela firmy transportowej gdzie następuje rozliczanie milog, najczęściej zajmuje się tym księgowość .

Ustawa o płacy minimalnej zdecydowanie poprawiła warunki wynagradzania kierowcy zawodowego. Dzięki niej nasi rodacy są traktowani na równi z kierowcami z innych krajów. Ciężka i odpowiedzialna praca jest wynagradzana adekwatnie do stopnia trudności. Ustawa ta dotyczy transportu we wszystkich krajach Unii Europejskiej i każdy pracodawca ma obowiązek stosować się do przepisów i respektować je. W przeciwnym razie mogą mu grozić poważne sankcje karne.