Wybieramy armaturę wodociągową

Wybieramy armaturę wodociągową

Współcześnie standardem jest płynąca z kranu woda, w większości przypadków zarówno ciepła, jak i zimna. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest zadbanie o odpowiednio zaprojektowaną oraz wykonaną instalację umożliwiającą dostawę wody do domu. W jaki sposób wybierać elementy armatury wodociągowej, aby była ona zarówno trwała, jak i skutecznie działająca? Jakie kryteria są istotne w czasie dobierania poszczególnych elementów armatury?

Dobrze wykonana armatura wodociągowa

najlepsza armatura wodociągowaInstalacje wodociągowe są to układy, w których połączone zostały zarówno przewody, armatura, jak i urządzenia umożliwiające zaopatrzenie budynki w wodę użytkową. Ten typ instalacji odpowiada za wymagania jakościowe, jakie powinna spełniać wodą przeznaczona do spożywania przez ludzi. Koniecznym zakupem jest najlepsza armatura wodociągowa. Samą instalację dzieli się na wewnętrzną, jaka montowana jest w budynku, a także zewnętrzną, jaka prowadzona jest na zewnątrz do przyłącza wodociągowego. Sam wodociąg jest jedną z podstawowych instalacji sanitarnych w budynkach. W przypadku instalacji wodociągowej zewnętrznej konieczne jest ułożenie jej na podsypce z piasku przy zachowaniu odpowiedniego spadku, który powinien wynosić nie mniej niż 0,4% w stronę przewodów ulicznych. Dodatkowo wykopy powinny być poprowadzone w taki sposób, aby instalacja znajdowała się na głębokości niższej, niż przemarzanie gruntu. Należy mieć świadomość, iż wymagania projektowe dotyczące instalacji wodociągowej są określone zarówno normami, jak i przepisami prawa budowlanego. Sama budowa instalacji powinna przebiegać w oparciu o wytyczne  znajdujące się w projekcie. Znajdziemy w nim zarówno szczegółowo ustaloną trasę, średnicę, rodzaje rur, materiały czy umiejscowienie zaworów i wodomierzy. W tym zakresie kluczową rolę będzie odgrywać sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Do każdej z kondygnacji w budynku doprowadza się wodę przy zastosowaniu pionu wodociągowego o standardowo ustalonej średnicy. Ciągła dostawa wody będzie uzależniona od rodzajów zastosowanych materiałów instalacyjnych, specyfiki projektów czy jakości pracy montażowej. Bardzo istotne jest to, aby uwzględniać proces rozszerzalności materiałów instalacyjnych, jak również skład wody, która może wpływać na żywotność układu.