Usługi dla wspólnot mieszkaniowych

Zarządzanie oraz administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi jest to bardzo złożony proces. Na proces zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi składa się wiele czynności od utrzymania czystości po dozór techniczny budynku. Wspólnoty mieszkaniowe w Polsce to najczęściej małe organizacje, składające się z jednego lub dwóch budynków. Członkowie danej wspólnoty mogą samodzielnie zarządzać swoją nieruchomością lub na zebraniu wspólnoty podjąć uchwałę o oddaniu wspólnoty w zarząd profesjonalnej firmie. 

Firmy z branży zarządzania nieruchomościami

zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w KrakowieNa rynku nie brakuje firm świadczących usługi dla wspólnot mieszkaniowych. Bardzo dużo takich firm jest w dużych miastach. Według statystyk najwięcej wspólnot mieszkaniowych działa w trzech miastach: Wrocławiu, Warszawie i Krakowie. To w tych miastach jest największy rynek dla zarządców wspólnot mieszkaniowych. Według statystyk w Krakowie działa najwięcej małych wspólnot mieszkaniowych złożonych z jednej kamienicy lub bloku do 10 członków. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w Krakowie nie jest zarezerwowane tylko dla dużych firm, jak ma to miejsce w dwóch pozostałych miastach. Na rynku krakowskim działa bardzo dużo małych firm zajmujących się usługami dla wspólnot. Aby otworzyć firmę zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami trzeba posiadać licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Deregulacja zawodów zwolniła z obowiązku odbywania praktyk oraz zdawania egzaminu państwowego, jednak aby wykonywać ten zawód trzeba mieć wpis do państwowego rejestru prowadzonego przez właściwego ministra. Aby uzyskać taki wpis trzeba potwierdzić wykształceniem lub doświadczeniem zawodowym posiadane kompetencje zarządcy. Najważniejszą czynnością leżącą w gestii zarządcy wspólnoty jest utrzymanie czystości w budynku. Przy doborze firmy sprzątającej zarządcy wspólnot kierują się nie tylko ceną usługi, ale także doświadczeniem firmy w projektach utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych oraz kwalifikacjami personelu. 

Umowa między wspólnotą mieszkaniową a zarządcą jest standardową umową między dwoma podmiotami gospodarczymi. Wspólnota mieszkaniowa zgodnie z polskimi regulacjami posiada osobowość prawną i w obrocie gospodarczym jest traktowana jako przedsiębiorstwo. Cena za usługi zarządzania jest zawsze ustalana indywidualnie. Zarządcy nieruchomości najczęściej proponują rozliczenie ryczałtowe, czyli równą opłatę od każdego członka wspólnoty.