Sieci kanalizacyjne na Śląsku

Sieci kanalizacyjne na Śląsku

Sieci kanalizacyjne są bardzo ważne. Zawsze dużym wyzwaniem dla firm, które się nimi zajmują jest wykonanie ich na terenie Śląska. Chodzi o to, że wszystko musi być bardzo dobrze przemyślane, aby można było powiedzieć, że dana sieć jest naprawdę mocna i nie zniszczy się na skutek działalności górniczej. Zajmuje się tym sztab ludzi, zaczynając od geologów, a kończąc na spawaczach szczelne, lecz elastyczne spawy rur kanalizacyjnych.

Jak robi się sieci kanalizacyjne na Śląsku?

wykonanie sieci kanalizacyjnych na ŚląskuPrzede wszystkim trzeba postarać się o to, aby sieci były do siebie dopasowane w jak największym stopniu. Wykonanie sieci kanalizacyjnych na Śląsku zawsze rozpoczyna się od badań geologicznych. Trzeba określić, czy pod dany terenem była prowadzona działalność górnicza, a także czy w przyszłości jej nie będzie. Jeśli tak, rury muszą być znacznie wzmocnione, by na wskutek przesuwania się ziemi nie pękały. Dopiero później wszystkim zajmują się geodeci, którzy wykonują resztę niezbędnych prac dotyczących pomiarów. Trzeba określić, w którym miejscu będzie najlepiej przepuścić rury, aby nie naruszyć działek prywatnych, ale w miarę sprawnie to wszystko wykonać. Następnie pracę zaczyna firma, która wygrała przetarg. Robi odpowiednie wykopy, zazwyczaj za pomocą minikoparek, które są najdokładniejsze w tej pracy. Jeśli to zostanie już zrobione, będzie trzeba ziemię mocno ubić oraz położyć rury. Dopiero jak to zostanie wykonane do pracy mogą przyłączyć się spawacze, a także specjaliści od sprawdzania, czy wszystko jest odpowiedniej jakości. Na samym końcu trzeba zadbać również o to, by wszystko zasypać w taki sposób, by ziemia się nie przesunęła, na przykład po nadmiernym przesiąknięciu wodą. Najczęściej wykop zasypuje się drobnymi kamieniami, aby nie mieć takiego problemu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie.

Wiadomo, że sieci kanalizacyjne mają jeszcze po drodze mniejsze przepompownie, a także studzienki, ale wszystko jest wpisane w projekt. Firma, którą zajmuje się już fizycznym wykonaniem całego systemu bardzo łatwo sobie z tym poradzi. Trzeba jednak mieć wynik pomiarów geodezyjnych. Najlepiej jeśli jest to zaznaczone, ponieważ wtedy każdy będzie wyraźnie widział, dokąd na przykład ma kopać. Przed wykonaniem takiej sieci niezbędne są zezwolenia od właścicieli ewentualnych gruntów rolnych.