Rodzaje standardowych kół zębatych

Rodzaje standardowych kół zębatych

 

Przekładnie zębate są używane tam, gdzie istnieje potrzeba przeniesienia napędu na odległość. Istnieje wiele rodzajów kół zębatych tak, aby dostosować jego kształt, funkcje oraz wytrzymałość do konkretnego zastosowania. Wraz z wzrostem prostoty wytwarzania elementów powstało wiele ich odmian. Duży nacisk jest kładziony na dokładność wykonania elementu.

Standaryzacja kół pasowych

standardowe koła zębateZwykle koła zębate są kategoryzowane ze względu na ich kształt. Dwie główne grupy to zęby proste i skośne. Napędy przekładni można podzielić na kilka sposobów. Jednym z najczęstszych zgrupowań jest położenie osi skojarzonych kół. Pierwsza duża grupa składa się z kół zębatych o równoległych osiach. Napędy zębate o równoległej osi składają się z cylindrycznych kół. Najczęściej stosowanymi typami są koła zębate z zewnętrznym uzębieniem, których zęby znajdują się na zewnętrznym obrzeżu obręczy koła. Zęby wewnętrznych zębatych cylindrycznych kół są uformowane na wewnętrznej stronie obręczy koła. Wspólnym obwodem granicznym zewnętrznego i wewnętrznego koła cylindrycznego jest zębatka. Ważną grupą kół zębatych jest koło zębate wałka rozrządu. Połączenie między przecinającymi się osiami można uzyskać za pomocą kół stożkowych. Zewnętrzne koło zębate stożkowe jest używane głównie tam, gdzie ząb znajduje się na zewnątrz stożka. Rzadko są to zęby umieszczone na wewnętrznej powierzchni stożka. Kontrola dokładności kół zębatych ma kilka celów: z jednej strony wykrywa i eliminuje defekty podczas produkcji, a z drugiej strony zmniejsza liczbę produktów trefnych. Zapobiega to niepotrzebnemu zużyciu czasu, energii, kosztów oraz materiału. Standardowe koła zębate są sklasyfikowane w 12 klasach dokładności, ale wciąż poddawane są gruntownej renowacji. Standardy dokładności są podzielone na trzy grupy: standardy dokładności kinematycznej, płynne chodzenie i dokładność kontaktu między zębami.

Dokładność wykonania kół zębatych pozwala na długotrwałe korzystanie z kół zębatych. Odpowiednio dobrane materiały do zastosowania oraz kształt zębów pozwalają na bezawaryjne korzystanie z tych mechanizmów. Koła zębate to jedne z podstawowych mechanizmów przenoszenia napędu stosowane z powodzeniem od wielu lat, które nie wyjdą z użycia ze względu na obszerność zastosowania i skuteczność.