Przewóz materiałów sypkich przez centrum Gdańska

Przewóz materiałów sypkich przez centrum Gdańska

Dzięki sytuacji na rynku budowlanym w kraju realizowanych jest obecnie wiele inwestycji, które mają na celu poprawienie lub stworzenie infrastruktury drogowej. W celu budowy nowych dróg inwestorzy, którzy są przeważnie wysoko sytuowanymi urzędnikami zatrudniają podwykonawców do realizacji danych projektów. Jednym z dobrych przykładów jak funkcjonuje taki proces może być miast Gdańsk. To właśnie w Gdańsku realizowanych jest obecnie wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości dróg oraz ich rozbudowę.

Procedury obowiązujące podczas transportu

transport żwiru gdańskDo tego celu niezbędne są materiały, które muszą być zastosowane do poprawnej realizacji danego odcinka drogi. Jednym z takich materiałów jest żwir, który firmy budowlane używają do stworzenia podsypki pod asfalt. Firmy budowlane, które zajmują się danym projektem mają również swoich podwykonawców, którzy wykonują dla nich poszczególne czynności składowe. Jednym z ważniejszych etapów budowy jest dowiezienie materiałów na miejsce. Do tego używane są specjalistyczne maszyny, które umożliwiają transport żwiru gdańsk oraz okolice. Czynność transportu musi być bowiem zrealizowana przez podwykonawców, którzy dysponują flotą pojazdów specjalnie przystosowanych do przewozu materiałów sypkich takich jak żwir. Wywrotki muszą mieć zabezpieczone przyczepy w taki sposób żeby uniemożliwić wydobywanie się żwiru oraz kurzu poza wywrotkę. Jest to szczególnie istotne w przypadku transportu materiałów przez centrum Gdańska, gdzie niedopuszczalnym staje się rozsypywanie żwiru po drogach publicznych. Stanowi do zagrożenie dla przemieszczających się tymi drogami pojazdów. W połączeniu z wodą żwir bowiem zmniejsza przyczepność opon do podłoża. Może to skutkować powstawaniem niebezpiecznych zdarzeń drogowych, które mogą prowadzić do wypadków i stłuczek.

Odpowiednie zabezpieczenie przewożonych materiałów eliminuje takie ryzyko. Nic więc dziwnego, że firmy podwykonawcze stosują specjalne plandeki na wywrotki, które nie pozwalają materiałom takim jak żwir na swobodne przemieszczanie się po pace. Na miejscu budowy żwir jest składowany w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach skąd jest pobierany przez pracowników budowy w momentach jego zapotrzebowania. Dobrze przeprowadzony proces logistyczny umożliwia więc sprawny transport materiałów przez centrum miasta Gdańsk.