Poprawne działanie mierników

Poprawne działanie mierników

Przyrządy, które służą do mierzenia wartości nazywane są miernikami. Aby ich działanie było poprawne muszą być wzorcowane. Wtedy ma się pewność, że parametry, jakie wskazują są właściwe. W razie wskazywania błędnych parametrów w przypadku niektórych urządzeń może spowodować tragedię i zagrażać zdrowiu oraz życiu ludzi.

Po co wzorcować urządzenia pomiarowe?

błyskawiczne wzorcowanie urządzeń pomiarowychKażde urządzenie służące do pomiarów musi zostać skalibrowane według danych norm, aby mieć pewność, że wartości przez nie wskazywane są poprawne. Na rynku działają firmy, które specjalnością jest błyskawiczne wzorcowanie urządzeń pomiarowych różnego rodzaju. Urządzenia pomiarowe stosowane są w wielu dziedzinach np. służą do oceny wielkości elektrycznych, geometrycznych, ciśnienia, siły, temperatury, wilgotności czy masy. Specjalistyczne laboratorium sprawdza i wydaje specjalne świadectwo wzorcowania. Jeśli miernik nie spełnia określonych parametrów zostaje wystawiona opinia o niesprawności. W załączniku zostają zawarte szczegółowe wyniki. Wzorcowanie mierników musi odbywać się systematyczne. Po poprawnym wzorcowaniu kolejne następuje jest przed upływem ostatniego dnia analogicznego miesiąca następnego roku. Normy i wytyczne wyznacza Główny Urząd Miar. Za sprawą wzorcowania sprawdza się czy dany miernik spełnia parametry metrologiczne. Badanie przeprowadza się za pomocą urządzenia wzorcowego, z którym porównuje się wyniki. Kalibracją natomiast nazywa się dostrajanie mierników. Nie każde mierniki można kalibrować, wówczas wykonuje się jedynie wzorcowanie. Kalibracji dokonywać może producent lub serwis urządzeń pomiarowych. Tylko specjalnie wyszkolone osoby mogą wykonywać wzorcowanie. Muszą posiadać doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie. Doświadczenie we wzorcowaniu powinno być kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór specjalisty. Otrzymanie specjalnego świadectwa świadczy o poprawności działania miernika.

Bardzo ważne jest, aby mierniki wskazywały poprawne wartości. Dopuszczalne są pewne granice błędu, ale są one ściśle określone i nieprzekraczalne. Jeśli dokładność jest poza skalą taki miernik nie może być używany i należy go wymienić. Bardzo ważne są badania wzorcujące, ponieważ mogą pomóc w uniknięciu wielu usterek, a nawet poważnych katastrof zagrażających ludziom.