Osady – jak je odwadniać?

Osady – jak je odwadniać?

Wśród wielu szkodliwych odpadów znajdują się osady, które pochodzą bezpośrednio z komór fermentacyjnych. Nierzadko gromadzą się również w instalacjach zamontowanych w celu odprowadzania ścieków komunalnych. Zalegające złogi osadów stanowią duży i powszechnie występujących problem. Dochodzi wówczas do nadmiernego gromadzenia się roztoczy i bakterii. W przypadku, gdy wydostają się one za zewnątrz – stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Jak przeprowadzić odwodnienie osadów?

sprawdzone odwadnianie osadówZnajdujące się w instalacjach osady nie mogą być wykorzystywane nawet do nawożenia roślin, czy gleby. Chyba, że zostaną po wydobyciu odpowiednio przetworzone. W przeciwnym wypadku nie ma takiej możliwości. Jeżeli przeprowadzi się sprawdzone odwadnianie osadów, nie można ich również przechowywać bez zastosowania właściwego zabezpieczenia. Muszą być w pierwszej kolejności poddane dokładnej higienizacji. Zabierając się za odwodnienie zalegających substancji należy zadbać o redukcję jej masy oraz objętości – musi zajmować możliwie najmniej miejsca. Dokonuje się podziału na suchy placek i filtrat, w którym nie mogą znajdować się żadne zawiesiny. Mogłoby to doprowadzić do niezbyt dokładnego odwodnienia. Powstałoby więcej złogów, a to czyni odwodnienie nieskutecznym. Wodę odsysa się przy działaniu siły odśrodkowej, następnie filtracji, a na końcu przeprowadza się procesy termiczne. Tak uzyskany osad poddaje się wspomnianej wcześniej higienizacji. Założeniem tego procesu jest wymieszanie odwodnionego osadu z przygotowanym wcześniej palonym wapnem. Tym sposobem powstaje reakcja z wodą pochodzącą z wydobytego osadu. W efekcie końcowym otrzymuje się granulat, pojedyncze jego elementy mogą osiągać rozmiary do kilkunastu milimetrów. W celu przeprowadzania higienizacji, stosuje się urządzenie znane pod nazwą granulatora. Wsypuje się do niego odwodniony wcześniej osad i dodaje wapna, dzięki któremu powstaje pożądana reakcja. Dzięki zamontowanym w urządzeniu komorom granulat otrzymuje właściwą stabilność.

Aby wszystkie powyższe działania przyniosły zamierzony skutek, warto skorzystać z usług profesjonalnych firm. Wykwalifikowani pracownicy z pewnością dołożą wszelkich starań, by wszystko odbyło się możliwie najszybciej i bardzo dokładnie. Dzięki temu udrażnia się instalacje sanitarne na dłuższy czas.