Najlepsze zabezpieczenia przeciwpożarowe

Najlepsze zabezpieczenia przeciwpożarowe

Żywioł jakim jest ogień, potrafi dokonać niesamowitych zniszczeń w ciągu kilku chwil. Zwłaszcza jeżeli teren, na którym wybuchnie jest podatny na jego działania, czyli jest on suchy i łatwopalny. Pożary od zawsze wybuchały, choć kiedyś było ich znacznie więcej. Dziś dysponujemy większą wiedzą i lepszą technologią, pozwalającą na skutecznie chronienie się przed tym zagrożeniem.

Jakie są rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych?

kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożaroweKażdego roku dochodzi do kilkunastu tysięcy pożarów będących przypadkiem, nieumyślnym lub celowym działaniem człowieka albo zdarzeniem losowym. Zatem nie każdego pożaru da się uniknąć, ale za to można się przed nim dość dobrze chronić. W domach stosujemy piorunochrony, zabezpieczenia instalacji elektrycznej czy używamy do budowy specjalnych materiałów budowlanych. Podobnie jest w przypadku obiektów pożytku publicznego czy zakładach pracy i halach magazynowych. Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny być stosowane w każdym budynku, gdyż są one miarą bezpieczeństwa ludzi przebywających wewnątrz. Przede wszystkim dzielimy je na czynne i bierne. Stosując oba rodzaje jednocześnie, jesteśmy w stanie uzyskać najlepszy efekt, gwarantujący skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem pożaru, a także jego gaszeniem w razie kiedy zacznie się pojawiać. Bierne zabezpieczenia są montowane już na etapie budowy obiektu, ponieważ są to najczęściej specjalne farby pęczniejące pod wpływem wysokiej temperatury, które nakłada się jako jedną z warstw na stalowe elementy konstrukcji. Mogą to być płyty z materiałów ognioodpornych, które stanowią ściany budynków czy też specjalne powłoki, którymi są pokryte dachy i elewacja. Natomiast do czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych zalicza się czujniki dymu, ognia i temperatury, systemy alarmujące czy specjalne natryski umieszczone pod sufitem.

Celem wszystkich zabezpieczeń jest zwiększenie bezpieczeństwa dla ludzi znajdujących się wewnątrz oraz zminimalizowanie ewentualnych strat, jeżeli dojdzie do pożaru. Są one szczególnie ważne w budynkach, w których znajdują się łatwopalne substancje. Nawet popularne gaśnice potrafią być skutecznym zabezpieczeniem przed pożarem, ponieważ możemy nimi działać punktowo. Ważne jest, aby zabezpieczenia były odpowiednio dobrane do rodzaju obiektu.