Licencja na zarządzanie zespołem w Scrumie

Na fali popularności Scruma jako systemu organizującego pracę w firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowań powstało wiele firm, oferujących kursy certyfikujące na personalia wymieniane w podręczniku Scrum Guide. Jednym z takich stanowisk, niezwykle zresztą istotnym w całej metodyce Scrum, jest Scrum Master. Wiele firm, oferujących tego rodzaju szkolenia podchodzi różnie do specyfiki pracy Scrum Mastera i inaczej patrzy też na jego obowiązki. Zastanówmy się zatem, jaka jest ogólna rola Scrum Mastera w tej metodyce.

Mistrz w Scrumie

scrum master - certyfikatMiejsce dla Scrum Mastera w całym systemie pracy Scrum jest dosyć mocno zaakcentowane, podobnie jak jego pozycja. Scrum Master jest łącznikiem pomiędzy metodyką Scrum, a uczestnikami danego projektu – jest swego rodzaju mentorem. Jednym z jego głównych zadań jest zapewnienie, że wszyscy odpowiednio pojmują Scrum’a i wcielają go w życie w prawidłowy sposób. Osoba piastująca to stanowisko powinna cechować się doskonałą znajomością Scrum’a. Ponad to, Scrum Master jest osobą odpowiedzialną za diagnozowanie sytuacji, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla powodzenia danego projektu. Stąd jednym z głównych narzędzi pracy Scrum Mastera jest obserwowanie i umiejętność zadawania pytań członkom Zespołu Deweloperskiego. Filozofia Scrum opiera się na docelowej samodzielności Zespołu Deweloperskiego, dlatego też utalentowany Scrum Master powinien schodzić z drogi, kiedy Zespół  w jego mniemaniu wypełnia dobrze zasady Scrum’a i zmierza w dobrym kierunku, ale powinien też wkroczyć do akcji, gdy uznaje, że Zespół zmierza w niewłaściwym kierunku. Scrum Master – certyfikat powinien głównie zaświadczać o wiedzy o Scrumie oraz o szczególnego rodzaju wrażliwości na zachowanie zespołu. Scrum Master to menadżer projektu potrafiący umiejętnie balansować między ingerencją a biernością.

Wszystkie firmy na rynku, oferujące certyfikację na Scrum Mastera powinny mieć na uwadze wyrobienie szczegółowej wiedzy na temat ram działania systemu Scrum, oraz o wykształceniu szczególnego rodzaju wrażliwości na sytuacje menadżerskie. Stanowisko Scrum Mastera to praca, w swej specyfice, która kończy się w momencie, kiedy zarządzany zespół uzyskuje zadowalający poziom niezależności i kiedy ukierunkowany jest w dobrą stronę. Stąd dobry Scrum Master nie powinien ubolewać, kiedy jego zespół taką autonomię uzyska.