Dokładny raport oceny oddziaływania na środowisko

Dokładny raport oceny oddziaływania na środowisko

Nie zawsze prowadzone lub planowane inwestycje uwzględniają ochronę środowiska na wymaganym poziomie, dlatego też odpowiednie instrumenty prawne mają na celu kontrolowanie ich. Wiele rodzajów inwestycji nie może ruszyć bez wydania właściwej decyzji środowiskowej.

Jak wyglądają raporty o oddziaływaniu na środowisko?

raport oceny oddziaływania na środowiskoW dzisiejszych czasach o ochronie środowiska mówi się bardzo dużo, ponieważ jesteśmy z każdej strony bombardowani informacjami na temat jego degradacji. Tak naprawdę każdy z nas po części przyczynia się do takiej sytuacji dokonując niewłaściwych wyborów. Choć oczywiście najwięcej trujących substancji do środowiska odprowadzają fabryki i duże przedsiębiorstwa produkcyjne czy przemysłowe. Dlatego też prawo wprowadza określone regulacje, które muszą być przestrzegane przez wszystkich przedsiębiorców, a zwłaszcza inwestorów, którzy planują duże inwestycje. Raport oceny oddziaływania na środowisko jest jednym z najważniejszych dokumentów, które mają wpływ na wydanie pozwolenia na daną inwestycję. Musi go sporządzić każdy inwestor, który chce zrealizować określoną budowę mającą wpływ na środowisko. Głównie odnosi się to do przedsięwzięć związanych z energetyką, przemysłem, budownictwem czy produkcją. Do sporządzenia takiego raportu muszą być wykorzystywane rzetelne dane, które pokrywają się ze stanem faktycznym, gdyż stanowi on jedyne źródło informacji dla organu podejmującego decyzję o ocenie wpływu. Analizą raportów i ogłaszaniem decyzji zajmuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Każdego roku jest sporządzanych kilkaset takich raportów, ponieważ bardzo dużo inwestycji wymaga wydania oceny o wpływie ich na środowisko naturalne. Jest to rozpatrywane pod wieloma aspektami, aby wydana decyzja była pełna i rzetelna.