Czym jest ładunek ADR?

Czym jest ładunek ADR?

Przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym jest regulowany nie tylko przez przepisy prawa, ale zastosowanie znajdują także procedury wynikające ze zdrowego rozsądku. W przypadku zawodowych kierowców ADR stosowanych jest wiele procedur, aby ładunek całkowity mógł w bezpieczny sposób dotrzeć w określone miejsce. Konieczne jest więc zapoznanie się z szeregiem zasad, które ułatwiają prawidłowe przeprowadzenie transportu.

Zasady dotyczące transportu ładunku ADR

ładunek całkowity adrJedną z istotnych zasad jest zakaz przewozu dodatkowych pasażerów. W czasie przejazdów w pojazdach zawierających towary ADR może znajdować się jedynie załoga, czyli kierowca i ewentualnie osoba towarzysząca kierowcy ze względów bezpieczeństwa, szkolenia, ochrony albo innych czynności transportowych. Może być to także drugi kierowca, czyli zamiennik albo osoba będąca kandydatem do pracy czy operator HDS. Należy prawidłowo transportować ładunek całkowity adr. Każda z osób, która nie jest kierowcą, może znaleźć się w pojeździe za zgodą oraz wiedzą firmy, dla której pracuje pojazd. Osoba taka powinna także dokładnie znać przepisy dotyczące ADR. Oprócz tego, każda z dodatkowych osób powinna przejść szkolenie z zakresu zagrożeń dotyczących przewożonego ładunku, a także z procedur awaryjnych. Wszystkie szkolenia z zakresu ADR są niezbędne dla kierowcy, aby mógł on bezpiecznie pokonywać trasę.

Osoby, które realizują przewóz ładunków ADR powinny wiedzieć, w jaki sposób należy gasić pożar występujący na pokładzie. Należy znać miejsce położenia gaśnic, a także sposób ich wydobywania z miejsca przechowywania. Oprócz tego konieczne będzie poinstruowanie załogi na temat tego, w jakiego typu gaśnice znajdują się na pokładzie. Istotne jest bowiem to, że niektóre towary niebezpieczne w transporcie drogowym nie powinny być gaszone przy pomocy gaśnic.